Adatvédelem

A jelen weblapokon levő információkat folyamatosan ellenőrizzük és aktualizáljuk. Minden igyekezetünk ellenére az adatok időközben megváltozhattak.

A rendelkezésre bocsátott információk aktualitásáért, helyességéért és teljességéért szavatosságot vagy jótállást fentiek miatt nem tudunk vállalni. Ugyanez érvényes minden további olyan weboldalra, amelyre ez a honlap közvetlen vagy közvetett módon hiperlinkkel hivatkozik. Az ilyen módon meghivatkozott honlapok tartalmáért ezért felelősséget nem vállalunk. Ezen túlmenően általánosan nem szavatolunk közvetlen vagy közvetett károk vonatkozásában, beleértve az elmaradt nyereséget, ami a jelen honlapon megadott információk felhasználásával keletkezik. Továbbiakban fenntartjuk a jogunkat arra, hogy megváltoztassuk vagy kiegészítsük a rendelkezésre bocsátott információkat.

A DOMOELEKTRO honlap tartalma, struktúrája, programozása és elrendezése a szerzői jog védelme alatt áll. Információk vagy adatok felhasználásához, tárolásához valamint sokszorozásához, különösen szövegek, szövegrészek, képi anyagok, grafikák, logok és videoadatok felhasználásához előzetes hozzájárulásunk szükséges. Mindenre a szerzői jog és a szellemi alkotások védelméről szóló más törvények vonatkoznak.

Tilos minden megadott szöveg, kép, grafika, logo és videó megváltoztatása és/vagy kereskedelmi célból történő másolása vagy más honlapon való elhelyezése. Kifejezetten felhívjuk arra a figyelmet, hogy semmilyen licencia jogot nem adunk. A szellemi tulajdon a DOMOELEKTRO-nál marad.

Minden megnevezett márka és logo törvény által védett árujelzők. Az összes információ vagy adat használata és a honlapunkhoz történő hivatkozás, valamint minden a DOMOELEKTRO weboldallal összefüggő tevőleges, eltűrő vagy elmulasztó magatartás kizárólag a magyar jog hatálya alá tartozik.

Ez a honlap a Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics ún. „Cookie”-kat, szövegadatokat használ, amiket az Ön számítógépe elment és lehetővé teszi az Ön honlap felhasználásának elemzését. Az ezen honlap Ön által történő használatáról a Cookie által előállított információk (beleértve az Ön IP-címét) továbbításra és tárolásra kerülnek a Google USA-ban működő szerverére. A Google felhasználja ezeket az információkat, hogy kiértékelje ezen honlap Ön által történő használatát annak érdekében, hogy kimutatásokat készítsen a honlap működtetőjének a honlap forgalmáról és hogy további a honlap- és internethasználattal összefüggő szolgáltatást nyútson. Adott esetben a Google ezeket az információkat harmadik fél részére is átadja, amennyiben ezt törvény előírja vagy amennyiben a harmadik fél ezeket az adatokat a Google megbízásából feldolgozza. A Google semmi esetben sem fogja az Ön IP-címét a Google más adatával kapcsolatba hozni. Ön megakadályozhatja a Cookie-k telepítését az Ön Browser szoftverének megfelelő beállításával, de felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja ezen honlap minden funkcióját teljes terjedelmében használni. Jelen honlap használatával Ön elfogadja az Önről nyert adatok Google által történő feldolgozását a fent leírt módon és fent megadott célból.